Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ovitrelle 250 mcg/0.5 ml
#1
Ovitrelle%20Pack%20Final.jpg
Ovitrelle nedir? Ovitrelle ne işe yarar? Ovitrelle iğne nasıl vurulur?  Azospermi, infertilite,  TESE, Mikro TESE
OVİTRELLE 250 mikrogram/0.5 ml Kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk çözelti Deri altına uygulanır.

Etken Madde
Koriogonadotropin alfa
Her bir kullanıma hazır şırınga 250 mikrogram/0.5 mL (6500 IU'ye eşdeğer) koriogonadotropin alfa içerir.

Yardımcı maddeler
Mannitol, metiyonin, poloksamer 188, seyreltilmiş fosforik asit, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekveya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. OVITRELLE nedir ve ne için kullanılır?
2. OVITRELLE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. OVITRELLE nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. OVITRELLE’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

2.OVITRELLE nedir ve ne için kullanılır?
OVİTRELLE enjeksiyonluk çözelti olarak sağlanır. Tek kullanıma hazır şırınga olarak mevcuttur (1'lik ambalaj).
OVİTRELLE, insanlarda doğal olarak bulunan korionik gonadotropin denilen bir hormona çok benzeyen ve laboratuvarlarda özel rekombinant DNA teknikleriyle üretilen ve koriogonadotropin alfa içeren tıbbi bir üründür. Üremenin normal kontrolünde yer alan gonadotropinler adı verilen hormon ailesine aittir.
Kullanım alanları
OVİTRELLE tüp bebek (in vitro fertilizasyon) gibi yardımla üreme teknikleri uygulanan kadınlarda kullanılır. Önce diğer ilaçlarla yumurta üretmek üzere çeşitli tedaviler yapılır. Ardından bu yumurtaları olgunlaştırmak için OVİTRELLE kullanılır.
OVİTRELLE ayrıca yumurta üretmeyen (anovulasyon) veya çok az yumurta üreten (oligoovulasyon) kadınlarda da kullanılır. Diğer ilaçların foliküllerin gelişimi için kullanılmasının ardından OVİTRELLE yumurtaların bırakılmasını (ovulasyon) sağlamak üzere verilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2.OVITRELLE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
OVITRELLE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• Eğer, hamile iseniz ya da emziriyorsanız
• Yumurtalıklarınızda büyüme veya bir ya da daha fazla büyük yumurtalık kistiniz varsa
• Nedeni açıklanamayan vajinal kanamanız varsa
• Yumurtalık, rahim veya meme kanseri teşhisi konuldu ise
• Beyinde hipotalamus veya hipofiz bezi tümörünüz var ise
• Damarlarınızda şiddetli iltihap veya damarlarda kan pıhtılaşmasından şikayetçi iseniz (aktif tromboembolik bozukluklar)
• Buna veya benzer bir ilaca veya bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen bir alerjiniz varsa
• Normal bir hamileliği imkansız kılabilecek bir durumunuz varsa (örn. rahimin olmaması, tam olarak gelişmemiş yumurtalıklar, miyomlar) ya da menopoza girdiyseniz
• Son 3 ayda bir dış gebelik yaşadıysanız

OVITRELLE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
OVİTRELLE ile tedavide ovaryen hiperstimülasyon sendromu (OHSS) adı verilen bir durumun gelişmesi riskiniz artabilir ('Olası yan etkiler nelerdir' bölümüne bakınız). Bu, yumurtalıklar tedaviye aşırı reaksiyon gösterdiğinde ve çok sayıda folikül geliştirdiklerinde olur. En sık görülen belirti karın ağrısıdır.
Eğer belirgin bir karın ağrınız veya rahatsızlığınız varsa, enjeksiyonu yapmayınızve doktorunuzla veya hemşirenizle bir an önce konuşunuz. En az 4 gün boyunca ilişkiye girmemeniz gerekir, aksi takdirde, doğum kontrolü için bir bariyer metodu kullanmanız gerekir.
Doğal gebe kalmayla kıyaslandığında, bu tedaviyi gören hastalarda çoğul gebelik ve doğum sıklığı yüksektir. Bunların çoğu ikizdir. Yardımla gebe kalma tekniklerinde, bebeklerin sayısı yerleştirilen embriyoların sayısına bağlıdır.
OVİTRELLE'in olağan dozu kullanıldığında, OHSS veya çoğul gebelik riskiniz azalır ve tedavi siklusunuz boyunca yakından izlenirsiniz (örn. estradiol seviyeleri için kan testleri ve ultrason yapılır).
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik
ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer hamile iseniz, OVİTRELLE almamanız gerekir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer emziriyorsanız, OVİTRELLE almamanız gerekir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır

3.OVITRELLE nasıl kullanılır ?
OVİTRELLE'i her zaman aynen doktorunuzun size öğrettiği gibi kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
OVİTRELLE'in dozu tek enjeksiyon olarak verilen 1 kullanıma hazır şırıngadır (250 mikrogram/0.5 mL). Doktorunuz enjeksiyonu ne zaman yapacağınızı tam olarak açıklayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu
OVİTRELLE enjeksiyon yoluyla deri altına uygulanır. Her bir kullanıma hazır şırınga yalnızca tek kullanım içindir, sadece partikülsüz berrak çözelti kullanılmalıdır.
Enjeksiyon size bir doktor veya hemşire tarafından uygulanabilir veya siz ya da eşiniz enjeksiyonu evde yapmak üzere eğitim alabilirsiniz.
OVİTRELLE'i kendi kendinize uygulayacaksanız, lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz:
1. Ellerinizi yıkayınız. Ellerinizin ve kullandığınız araçların olabildiğince temiz olması önemlidir.
2. İhtiyacınız olan her şeyi hazırlayınız. İlaç kutusunun içinde alkollü pamuk olmadığını unutmayınız. Temiz bir alan bulunuz ve her şeyi üzerine koyunuz :
- iki alkollü pamuk,
- ilacı içeren bir kullanıma hazır şırınga
3. Enjeksiyon:
Çözeltiyi hemen enjekte ediniz: Doktorunuz veya hemşireniz size nereye enjekte edeceğinizi zaten söylemiştir (örn. karın, uyluğun ön kısmı). Seçtiğiniz alanı alkollü pamukla siliniz. Derinizi sıkıca sıkıştırınız ve iğneyi enjeksiyon için 45° ila 90°'lik bir açıyla, dart okuna benzer bir hareketle batırınız. Size öğretildiği şekilde derinin altına enjekte ediniz. Doğrudan bir damara enjekte etmeyiniz. Çözeltiyi, pistonu yavaşça iterek enjekte ediniz. Tüm çözeltiyi enjekte etmek için gerektiği kadar zaman kullanınız. Derhal iğneyi geri çekiniz ve deriyi alkollü pamuk yardımıyla dairesel hareketlerle siliniz.
4. Kullanılan tüm malzemeleri imha ediniz:
Enjeksiyonunuzu bitirdikten sonra, boş şırıngayı bir kaba atınız. Kullanılmamış çözeltinin de tümü atılmalıdır.
Eğer OVITRELLE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OVITRELLE kullanırsanız

Yan etkileri

4.Olası yan etkiler nelerdir ?
Tüm ilaçlar gibi OVITRELLE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Ovitrelle_435281.jpg
Klinik çalışmalardaki hastaların yaklaşık % 4'ünde yumurtalık hiperstimulasyon sendromu gözlenmiştir; bunların çoğu hafif veya orta şiddettedir. Peritoneal (karın içi zarı) oyukta kan, solunum zorlukları, yumurtalık hiperstilumasyon sendromunun olası istenmeyen olumsuz etkileridir.
Büyük yumurtalık kistleri bu sendromun özelliğidir. Bulantı, kusma ve kilo alma ile birlikte ortaya çıkabilen alt karın bölgesindeki ağrı, yumurtalık hiperstilumasyonunun ilk belirtileridir. Bu belirtilerin ortaya çıkması halinde, en kısa zamanda doktor kontrolünden geçilmesi gerekmektedir.
Karın ağrısı, bulantı ve kusma, baş ağrısı, enjeksiyon bölgesinde iltihaplanma ve reaksiyon, baş dönmesi en sık rastlanılan yan etkilerdir.Bazı durumlarda görülen ishal, depresyon, sinirlilik, yorgunluk ve göğüs ağrıları yaygın olmayan etkilerdendir.
Dış gebelik, yumurtalık burulması (yumurtalıklarda görülen bir durum) ve diğer bazı komplikasyonlar, doktorunuzun uyguladığı doğum teknikleri sonucu ortaya çıkabilir.
İzole olarak, OVİTRELLE'e karşı hafif alerjik reaksiyonlar gözlemlenmiştir.
İstenmeyen etkiler herbir sıklık grubu içinde, azalan ciddiyetine göre sunulmaktadır. Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Bağışıklık sistemi hastalıkları:
| Çok seyrek:Alerjik reaksiyonlar
Psikiyatrik hastalıkları:
| Yaygın olmayan:_Depresyon, sinirlilik, huzursuzluk
Gastrointestinal hastalıkları:
| Yaygın:_Kusma/bulantı, karın ağrısı Yaygın olmayan: İshal
Deri ve derialtı doku hastalıkları:
| Çok seyrek:_Döküntü benzeri geri dönüşümlü hafif deri reaksiyonları
Üreme sistemi ve meme bozuklukları
Yaygın:_Hafif ya da orta şiddette ovaryen hiper stimülasyon sendromu Yaygın olmayan:_Şiddetli ovaryen hiperstimülasyon sendromu, meme ağrısı
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları:
| Yaygın:_Başağrısı, yorgunluk, lokal reaksiyon/ enjeksiyon yerinde ağrı

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.trsitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Saklanması

5.OVITRELLE'in saklanması
OVITRELLE'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
OVİTRELLE'i 2°C-8°C'de buzdolabında saklayınız. Orijinal ambalajında saklayınız. OVİTRELLE 250 mikrogram enjeksiyonluk çözelti raf-ömrü içinde, buzdolabı olmadığında, oda sıcaklığında (25°C'de ya da altında) 30 güne kadar saklanabilir, kullanılmamışsa 30 günden sonra atılmalıdır.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OVITRELLE'i kullanmayınız.
OVİTRELLE yalnızca tek kullanım içindir. Kullanılmayan tüm çözeltilerin atılması gerekir.
Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız OVITRELLE'i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.
Ruhsat Sahibi:
Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic.A.Ş. Kayışdağı Cad. Karaman Çiftliği Yolu Kar Plaza Kat 7 34752 İçerenköy - İstanbul
Üretim yeri: Merck Serono S.p.A. Via delle Magnolie 15 I-70026 - Modugno (BA) İtalya
instagram: @azospermihastalari 
Ara
Cevapla
#2
(15-10-2018, Saat: 22:50)SABIRIZAZİM Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Ben bu ipneyi doktorunun tavsşyesi ile belden burmaya başladım.
Bu şekilde yapmaya başldıktan sonra çıkışlarımda başladı. 

Tabi aynı zamanda varupotent progeny m kullanıyorum ve hacamat yaptırmıştım

Belden nasıl yapılıyor tam olarak nereye vuruyoruz kardeşim
Ara
Cevapla
#3
Lomber bökgesi var diye anlatmıştı hoca oralara. Ben yaparken bir video çekmişti eşim numaranızı özelden gönderirseniz size göndereyim videoyu
Ara
Cevapla
#4
(15-10-2018, Saat: 22:50)SABIRIZAZİM Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Ben bu ipneyi doktorunun tavsşyesi ile belden burmaya başladım.
Bu şekilde yapmaya başldıktan sonra çıkışlarımda başladı. 

Tabi aynı zamanda varupotent progeny m kullanıyorum ve hacamat yaptırmıştım

dün ilk defa vuruldum iğneyi acilde yapan kişi koldan yaptırdı iğneyi. sıkıntı olur mu koldan olması etkililiğini azaltır mı?
Ara
Cevapla
#5
(25-12-2018, Saat: 14:04)Erdem1903 Adlı Kullanıcıdan Alıntı: dün ilk defa vuruldum iğneyi acilde yapan kişi koldan yaptırdı iğneyi. sıkıntı olur mu koldan olması etkililiğini azaltır mı?

Bende ilk basladığımda koldan yapıyordum, ama bana göre etkisi göbeğe göre daha az. Simdi doktor yarısını dil altına sıkıp yarısını belden yapmamı önerdi.
bVYjpV.gif
Ara
Cevapla
#6
Ben nasıl yapacam diye düşünürken siz belden nasıl yaptınız ya? perşembe başlıyorum iğne maratona bklm umarım kolay geçer
Ara
Cevapla
#7
Bende hep belden yapıyorum 4-5 aydır
Ara
Cevapla
#8
(25-12-2018, Saat: 21:50)Mtl26 Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Ben nasıl yapacam diye düşünürken siz belden nasıl yaptınız ya? perşembe başlıyorum iğne maratona bklm umarım kolay geçer

ben kendim yapmıyorum hocaya sordum tam olarak neresi diye gosterdi. Oralara esim yapıyor.
bVYjpV.gif
Ara
Cevapla
#9
Belden daha etkili olduğunu söylemişti ama eşim yapamaz. Mecburen ilkini kendim yaptım ama ecel terleri döktüm resmen Allah kolaylık verir inşallah
Ara
Cevapla
#10
Ovitrelle kullanıldığında dışardan testesteron almış oluyoruz.bir süre sonra vücudumuz kendi testesteron üretimini kesermi ovitrelle kullanmayı bıraktıktan sonra testesteron üretimimiz durur mu veya azalır mı.
Ara
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  OVİTRELLE KULLANIMI berkay28 7 887 11-10-2021, Saat: 16:33
Son Yorum: Umut

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi